Ewelina Kozieł

Psycholog - psychoterapeuta

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie szkolenia w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Pracuję w nurcie integracyjnym, bazującym głównie na podejściu humanistycznym, poznawczo – behawioralnym i Gestalt. To pozwala mi na dobór technik i metod psychoterapeutycznych najbardziej korzystnych dla każdego klienta.

Ukończyłam pięcioletnie studia magisterskie z psychologii na UŁ ze specjalnością psychologii zdrowia i klinicznej. Doświadczenia zawodowe zdobywałam między innymi na oddziałach ogólnopsychiatrycznych w Szpitalu im. J. Babińskiego w Łodzi, w Towarzystwie Przyjaciół Niepełnosprawnych, a także prowadząc warsztaty umiejętności psychospołecznych w projekcie „Przepis na Zdrowie”. Współpracuję z Centrum Praw Kobiet prowadząc psychoterapię kobiet doświadczających przemocy.

W spotkaniu z klientem dążę do tworzenia bezpiecznej i życzliwej przestrzeni dla jego wewnętrznych przeżyć i trudnych emocji. Moją pracę cechuje zaangażowanie, empatia i indywidualne podejście do każdej osoby szukającej pomocy. Pracuję z osobami doświadczającymi trudności w radzeniu sobie z własnymi emocjami i trudności w tworzeniu satysfakcjonujących relacji. Pomagam porządkować przeszłość i nadawać jej nowe znaczenie, po to by klient uczył się lepiej radzić sobie w
aktualnym życiu. Moje zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół zaburzeń lękowych, Dorosłych Dzieci Alkoholików i z Rodzin Dysfunkcyjnych, a także psychologii traumy.

Pracuję zgodnie z kodeksem etyczno zawodowym psychologa. Poddaję swoją pracę regularnej superwizji i staram się dążyć do stałego rozwoju zawodowego.