Juliusz Połatyński

Psycholog - psychoterapeuta

Głównym nurtem, w którym pracuję, jest Terapia Akceptacji i Zaangażowania (ACT) zaliczana do tzw. „trzeciej fali” terapii poznawczo-behawioralnych. W ACT nacisk kładzie się na odkrywanie oraz realizację wartości przez klienta tak, aby mógł wieść pełne „witalności” i sensu życie. W ramach pracy wykorzystuję również techniki poznawczo-behawioralne oraz elementy terapii schematu. Ważne w mojej pracy są uważność na klienta i na procesy zachodzące w relacji terapeutycznej, elastyczność oraz zgodność z wartościami.

Ukończyłem psychologię ze specjalnością psychologia zdrowia i kliniczna na Uniwersytecie Łódzkim. Jestem w trakcie całościowego szkolenia z psychoterapii w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej, regularnie uczestniczę w dodatkowych szkoleniach psychoterapeutycznych, jestem także pod stałą superwizją indywidualną i grupową. Obecnie pracuję również na Oddziale Zaburzeń Psychotycznych Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi.

Pracuję z ludźmi z różnymi trudnościami (lęki, depresja, psychozy), które utrudniają im realizację wartościowych dla nich zadań.