Juliusz Połatyński

Psycholog - psychoterapeuta

Głównym nurtem, w którym pracuję, jest Terapia Akceptacji i Zaangażowania (ACT) zaliczana do tzw. „trzeciej fali” terapii poznawczych i behawioralnych. W terapii ACT szukam razem z klientami skutecznych sposobów radzenia sobie z wewnętrznymi trudnościami, aby nie przeszkadzały w prowadzeniu wartościowego dla nich życia. Ważne w mojej pracy są uważność na klienta i na procesy zachodzące w relacji terapeutycznej oraz elastyczność.

Ukończyłem psychologię ze specjalnością psychologia zdrowia i kliniczna na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyłem całościowe szkolenie z psychoterapii w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej, regularnie uczestniczę w dodatkowych szkoleniach psychoterapeutycznych, jestem także pod stałą superwizją indywidualną i grupową. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, Association for Contextual Behavioral Science oraz ACBS Polska, gdzie pełnię funkcję członka komisji rewizyjnej. Obecnie pracuję również na Oddziale Zaburzeń Psychotycznych Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi.

Pracuję z ludźmi z różnymi trudnościami (lęki, depresja, psychozy), które utrudniają im realizację wartościowych dla nich zadań.