Maciej Majewski

Psycholog - psychoterapeuta

Studia psychologiczne ukończyłem na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym. Podczas studiów wybrałem dwie specjalności: psychoterapii zaburzeń osobowości i nerwic oraz terapii uzależnienia od alkoholu. Studiowałem w języku angielskim, co daje mi dobry dostęp do najnowszej literatury specjalistycznej oraz pozwala rozszerzać moją ofertę pomocy dla większej liczby osób jej potrzebujących.
Pracowałem przez 5 lat jako psycholog w Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie. Moja zawodowa codzienność w tym czasie obejmowała regularną diagnozę psychologiczną na Oddziale V żeńskim oraz Oddziale V męskim, prowadzenie psychoterapii, tworzenie i prowadzenie grup wsparcia i psychoedukacyjnych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym szpitala.
Aktualnie prowadzę prywatny gabinet psychologiczno-psychoterapeutyczny w Gostyninie, gdzie realizuję siebie poprzez pomoc w postaci psychoterapii indywidualnej w podejściu integracyjnym oraz konsultacji psychologicznych.
Praca ze specjalistami jest dla mnie ważnym aspektem rozwoju zawodowego. Obecnie współpracuję również z Centrum Obecności w Płocku, gdzie jestem członkiem zespołu pracującego terapeutycznie z dziesiątkami pacjentów każdego miesiąca.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałem między innymi w:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku – oddział leczenia uzależnień
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - Oddział Psychogeriatrii, Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej, Całodobowy Oddział Terapii Uzależnia od Alkoholu, Zakład Opiekuńczo - Leczniczy oraz Oddziały Psychiatryczny V i VI.
Uczestniczyłem również, w celach rozwojowych i praktycznych, jako obserwator psychoterapeuta w procesie grupowym psychoterapii na Oddziale III. NZOZ Medicus w Gostyninie, gdzie pracowałem jako psychoterapeuta w ramach lecznictwa refundowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Jednocześnie, regularnie poszerzam swoją wiedzę biorąc udział w szkoleniach i konferencjach naukowych, studiując literaturę fachową oraz wymianę doświadczeń podczas interwizji z psychoterapeutami reprezentującymi różne podejścia i nurty.
Ukończyłem czteroletnie szkolenie certyfikacyjne w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie. Ośrodek ten jest rekomendowaną placówką szkoleniową zarówno przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne jak i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
W mojej pracy stawiam przede wszystkim na budowanie bezpiecznej, nieoceniającej relacji, w której pacjent może doświadczać siebie i przyglądać się swoim potrzebom. Zależy mi na budowaniu realistycznych celów psychoterapii oraz bliskie jest mi podejście holistyczne w procesie leczenia.
Moja praca jest poddawana regularnej superwizji - procesowi konsultacji i nadzoru psychoterapii prowadzonej przez certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.