Magdalena Gdula

Psycholog - psychoterapeuta

Jestem magistrem psychologii (specjalność kliniczna) oraz pedagogiki. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Łódzkim. Dodatkowe kwalifikacje zawodowe zdobyłam podczas szkolenia: Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Obecnie kończę specjalistyczne czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne prowadzone przez Instytut Psychologii Zdrowia i akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej.
Prowadzę psychoterapię osób dorosłych, młodzieży, par. Odbywam również konsultacje z rodzicami. Pomagam osobom uwikłanym w różnorodne kryzysy, zmagającym się z depresją, zaburzeniami nastroju, lękami i doświadczającym innych trudności osobistych.
Dążąc do ciągłego samorozwoju oraz podnoszenia kompetencji regularnie biorę udział w różnorodnych szkoleniach w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii.
W pracy terapeutycznej stosuję podejście integracyjne. Korzystając z metod i technik z różnych nurtów w sposób zindywidualizowany podchodzę do klienta oraz zgłaszanych przez niego trudności. Jednocześnie opieram się na Kodeksie Etycznym Psychologa przestrzegając jego zasad. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji.