Monika Bena

Psycholog - psychoterapeuta

Jestem absolwentką Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego (specjalność psych. zdrowia i kliniczna), aktualnie uczestniczę w całościowym kursie psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Szkole Psychoterapii Crescentia. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Pierwsze doświadczenie w pracy z pacjentem zdobywałam w Centrum Zdrowia Psychicznego CSK UM, na oddziałach psychiatrycznych CSK UM, w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w Towarzystwie Przyjaciół Niepełnosprawnych, Stowarzyszeniu „POMOST” czy w Stowarzyszeniu dla Rodziny w Łodzi.

Pracuję terapeutycznie oraz wsparciowo przede wszystkim w zakresie kryzysów osobistych, trudności w nawiązywaniu satysfakcjonujących relacji, zaburzeń nastroju i lękowych oraz zaburzeń adaptacyjnych. Prowadzę psychoterapię indywidualną dorosłych i młodzieży.

W kontakcie z drugim człowiekiem kieruję się szacunkiem, akceptacją i otwartością. Bliskie są mi założenia terapii behawioralnych trzeciej fali, szczególnie ACT, CFT oraz Terapii Schematów. Niezwykle istotne w mojej pracy są działania zgodne z kodeksem etycznym psychologa.

Systematycznie podnoszę kwalifikacje i poszerzam zakres wiedzy, swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Posiadam doświadczenie w terapii własnej.