Regulamin Centrum Psychoterapii Tu i Teraz s.c.

 1. Psychoterapia indywidualna młodzieży, dorosłych, jak i psychoterapia grupowa oraz par odbywają się zgodnie z ustalonym na początkowych spotkaniach kontraktem terapeutycznym, który obowiązuje zarówno terapeutę, jak i klienta/pacjenta.
 2. Pierwsze spotkania terapeutyczne poświęcone są na konsultacje, a zakończenie etapu konsultacji wiąże się z zawarciem kontraktu terapeutycznego stanowiącego plan terapeutyczny obowiązujący przez cały okres trwania terapii.
 3. Psychoterapia indywidualna, świadczona w Centrum Psychoterapii- zgodnie z wytycznymi większości nurtów psychoterapeutycznych- odbywa się (co najmniej) raz w tygodniu.
 4. Centrum Psychoterapii Tu i Teraz nie jest ośrodkiem zajmującym się diagnozą psychologiczną. Psychoterapeuci Centrum nie wystawiają opinii psychologicznych. Jednocześnie, pacjent/klient ma prawo uzyskać od psychoterapeuty, z którego usług korzystał, zaświadczenie o uczestnictwie w psychoterapii (w treści: imię i nazwisko pacjenta, PESEL, a także data rozpoczęcia i zakończenia spotkań).
 5. Osoby chcące skorzystać z usług Centrum Psychoterapii Tu i Teraz, mogą dokonywać rezerwacji terminów wizyt za pomocą maila, telefonicznie lub poprzez stronę www.psychoterapiatuiteraz.pl – za pośrednictwem formularza internetowego. W przypadku rezerwacji przez stronę www, po wprowadzeniu danych do formularza i wciśnięciu przycisku „REZERWUJ” nastąpi rezerwacja terminu na warunkach niniejszego regulaminu. Pacjent, który zarezerwował spotkanie przy użyciu jakiegokolwiek źródła dokonywania rezerwacji wizyt wyraża zgodę na przekazanie wybranemu terapeucie, z którym będzie się odbywało spotkanie swoich danych, takich jak: imię, nazwisko, numer telefonu i adres mailowy (to ostatnie przy rezerwacji drogą formularza internetowego).
 6. Centrum Psychoterapii Tu i Teraz nie udziela żadnych informacji na temat osób korzystających z jego usług. Odstępstwo stanowią jedynie sytuacje zagrożenia zdrowia lub życia pacjenta/klienta, bądź prawdopodobieństwo zagrożenia życia lub zdrowia innych osób. W takich sytuacjach psychoterapeuta jest zobowiązany do zareagowania zgodnie ze swoim profesjonalnym osądem sytuacji i poinformowania o sytuacji odpowiednich organów.
 7. Pacjent, który chce skorzystać z usług Centrum Psychoterapii Tu i Teraz jest zobowiązany do zaakceptowania RODO Centrum w formie pisemnej oraz zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Centrum.
 8. Psychoterapeuta ma prawo odmówić spotkania, jeśli pacjent jest chory, agresywny lub pod wpływem środków zaburzających lub wyłączających świadomość lub możność podejmowania samodzielnej decyzji i kierowania swoim postępowaniem. Jednocześnie zabrania się wnoszenia na teren Centrum ostrych narzędzi i niebezpiecznych przedmiotów.
 9. Pacjent jest zobowiązany do opłacenia sesji odbywającej się przez Internet (za pomocą środków porozumiewania się na odległość) przed spotkaniem poprzez przelew na konto.
 10. Pacjent jest zobowiązany do opłacenia sesji odwołanej niezgodnie z kontraktem najpóźniej na kolejnej sesji. Jeśli druga z kolei sesja zostaje odwołana (bez uregulowania zaległości), kolejne spotkanie psychoterapeuta może umówić jedynie po dokonaniu zaległej płatności.
 11. Psychoterapeuci pracujący w Centrum mają możliwość rezerwacji określonego terminu dla pacjenta, który z ważnych powodów musi zawiesić psychoterapię przez maksymalny okres 4 spotkań z rzędu. Powyższa sytuacja może mieć miejsce jednorazowo w trakcie cyklu spotkań.
 12. Konsultacje młodzieży przed ukończeniem 18 roku życia odbywają się wyłącznie po uzyskaniu
  pisemnej zgody opiekuna.