Krzysztof Zdrzynicki - psychoterapeuta

Krzysztof Zdrzynicki


Psychoterapeuta

Jestem pedagogiem, absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego i psychoterapeutą w trakcie 4-letniego szkolenia w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt w Poznaniu (akredytacja EAGT – Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Gestalt).

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałem w Fundacji „Gajusz”, placówce opiekuńczo-wychowawczej, Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień MONAR, a także w poradni psychologiczno-psychiatrycznej „Psyche”.

Pracuję w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym z osobami dorosłymi, które:

• przeżywają sytuacje kryzysowe,
• zmagają się z trudnościami w relacjach,
• znajdują się w stanie obniżonego nastroju,
• odczuwają lęk, brak bezpieczeństwa,
• doświadczają niskiego poczucia własnej wartości,
• mają trudności w regulacji stanów emocjonalnych,
• potrzebują nauczyć się stawiać granice,
• chcą zrozumieć siebie i podnieść jakość swojego życia.

„Pierwszym krokiem w każdej zmianie jest przyjęcie odpowiedzialności za swoje życie. Jak bowiem możemy je zmieniać, jeśli w ogóle nie czujemy się za nie odpowiedzialni?”

Te słowa Irvina Yaloma są mi szczególnie bliskie. W mojej pracy kieruję się otwartością, szczerością i szacunkiem, towarzysząc Klientom w ich drodze. Wierzę, że każdy człowiek ma w sobie potencjał do zmiany, która może prowadzić do satysfakcjonującego życia.

Pracuję zgodnie ze standardami zawartymi w Kodeksie Etycznym Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Gestalt. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Jednocześnie jestem w procesie psychoterapii własnej.

Umów wizytę