Monika Tynenska-Strejczek


Psychoterapeuta

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii EAP, pracuję z osobami dorosłymi, prowadząc psychoterapię indywidualną i grupową, również w języku angielskim.

Pracuję w podejściu psychodynamicznym. Ukończyłam całościowe 4-letnie szkolenie w Studium Psychoterapii oraz dwuletnie szkolenie z psychoterapii grupowej w Szkole Psychoterapii Grupowej przy Laboratorium Psychoedukacji, ośrodku rekomendowanym przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atestowanym przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Otrzymałam Europejski Certyfikat Psychoterapii ECP wydany przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii (European Association for Psychotherapy – EAP). Ukończyłam również drugi stopień szkolenia w psychoterapii opartej na mentalizacji (MBT) oraz jestem w trakcie 3-letniego zaawansowanego szkolenia Core Training z ISTDP (Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Psychodynamicznej) w Instytucie ISTDP w Warszawie. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Sekcji Psychoterapii PTP oraz Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Doświadczenie kliniczne zdobyłam dzięki stażom w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w Stowarzyszeniu MONAR Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Łodzi oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy „Przystań”.

W mojej pracy najważniejsze dla mnie jest zapewnienie bezpiecznej relacji terapeutycznej opartej na zaufaniu, życzliwości, empatii i akceptacji. Pracuję zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Pomagam osobom w kryzysie, z depresją, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami osobowości, problematycznym używaniem substancji. Pracuję również z kobietami w ciąży i okresie okołoporodowym doświadczającymi trudności emocjonalnych.

Swoją pracę poddaję stałej superwizji u superwizorów certyfikowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

ENG

I am a certified individual and group psychotherapist working with adults.

As a psychodynamic psychotherapist, I completed the 4-year Psychotherapy Training and the 2-year Postgraduate Group Psychotherapy Studies at Laboratorium Psychoedukacji, a training institute recommended by the Psychotherapy Section of the Polish Psychological Association and approved by the Scientific Section of Psychotherapy of the Polish Psychiatric Association. I am a holder of the European Certificate of Psychotherapy (ECP) issued by the European Association for Psychotherapy (EAP). I also completed an advanced training in Mentalization Based Treatment (MBT) and am currently taking part in a 3-year advanced ISTDP Core Training. I am a member of the Polish Psychological Association, the Psychotherapy Section of the Polish Psychological Association, and the Scientific Society for Psychodynamic Psychotherapy.

My clinical experience includes internships at the Central Clinical Hospital of the Medical University in Łódź, the MONAR Association – Addiction Treatment, Therapy and Rehabilitation Centre in Łódź, and the Community Self-Help Centre „Przystań”.

I find a secure therapeutic relationship based on trust, empathy and acceptance the most important part of psychotherapy. I work in accordance with ethical standards. I help patients suffering from crisis, depression, anxiety, personal disorders and substance abuse. I also work in the area of perinatal psychotherapy.

I regularly supervise my work with certified supervisors of the Polish Psychological Association.

Umów wizytę