Monika Tynenska-Strejczek

Psychoterapeuta

Jestem psychoterapeutką, pracuję z osobami dorosłymi, prowadząc psychoterapię indywidualną i grupową, również w języku angielskim.
Pracuję w podejściu psychodynamicznym. Obecnie jestem w trakcie szkolenia w Studium Psychoterapii oraz Szkole Psychoterapii Grupowej przy Laboratorium Psychoedukacji, ośrodku rekomendowanym przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atestowanym przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Doświadczenie kliniczne zdobyłam dzięki stażom w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w Stowarzyszeniu MONAR Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Łodzi oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy "Przystań".
W mojej pracy najważniejsze dla mnie jest zapewnienie bezpiecznej relacji terapeutycznej opartej na zaufaniu, życzliwości, empatii i akceptacji. Pracuję zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Pomagam osobom w kryzysie, z depresją, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami osobowości, problematycznym używaniem substancji. Pracuję również z kobietami w ciąży i okresie okołoporodowym doświadczającymi trudności emocjonalnych.
Swoją pracę poddaję stałej superwizji u superwizorów certyfikowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.